វិញ្ញាបនប័ត្រ

វិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ស៊ីស៊ីអេសអេស

វិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ DNVGL

វិញ្ញាបនបត្រ IATF16949: វិញ្ញាបនបត្រឆ្នាំ ២០១៦

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001: 2015

វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO14001: ឆ្នាំ 2015


ពាក្យសុំ

ផលិតផលត្រូវបានប្រើក្នុងវិស័យជាច្រើន

អាកាសចរណ៍និងអវកាសយានិក

ការដឹកជញ្ជូន

អគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិច

អាគារ

ថាមពលថ្មី

ការវេចខ្ចប់